Conform Cox

Nederlands

Conform Cox is de studio van Cox Janssens, sinds 2017 gehuisvest in Keilewerf 2. Bij Cox kun je terecht voor uiteenlopende projecten, waarin het vertellen van (visuele) verhalen een duidelijke rode draad vormt. Cox werkt als illustrator, animator, grafisch ontwerper, podcastmaker en ze heeft een achtergrond in design en textiel, ook speelt ze zelf muziek. Cox maakt alles echt op maat: beelden die jouw boodschap, probleemstelling of verhaal het beste overbrengen. Simpel of heel gedetailleerd, commercieel of niet-commercieel.

Cox werkt voornamelijk in opdracht voor musea, scholen, gemeenten en stichtingen, bijvoorbeeld Museum Boijmans van Beuningen, Gemeente Rotterdam en Stichting Jarige Job. Ze probeert met haar vrije projecten een andere kijk op ‘het normaal’ te geven door samen te werken met onderzoekers en educatieve professionals. Ze zette bijvoorbeeld een podcast op over bomen, die de band tussen boom en mens laat horen. Haar korte animatiefilm ‘The Prejudiced Hierarchist’ over dierenemancipatie was te zien op diverse internationale festivals.

Website
www.conformcox.com

Instagram
https://www.instagram.com/conform_cox/

Email
contact@conformcox.com

 

English

Conform Cox is the studio of Cox Janssens, which is situated in Keilewerf 2 since 2017. You can ask Cox for a diversity of projects, in which (visual) storytelling is important. Cox is an illustrator, animator, graphic designer, podcast maker and she has a background in design and textiles, besides she plays music. Cox will customize everything for you: images that convey your message, problem, or story in the best way. Simplified, or very detailed, commercial, or non-commercial.

Cox works mostly for clients, such as museums, schools, municipalities and NGO’s, like Museum Boijmans van Beuningen, Gemeente Rotterdam and Stichting Jarige Job. In her self-initiated projects, she tries to show a different view on ‘the normal’ by collaborating with scientists and educative professionals. She did set up a podcast about trees, for example, that tells stories about the ties between trees and humanity. Her animated short film ‘The Prejudiced Hierarchist’ about animal emancipation was shown at several international festivals.

 

Website
www.conformcox.com

Instagram
https://www.instagram.com/conform_cox/

Email
contact@conformcox.com

DE WERF WAAR JE ALLES KAN MAKEN LATEN MAKEN